Aktywność w życiu to samo zdrowie

Aktywność w życiu to samo zdrowie

Aktywność i zdrowie, ale nie na sto procent?

 

Godziny spędzane przed komputerem lub telewizorem, jedzenie w pośpiechu i niezdrowo, a do tego brak ruchu. Zarówno nawyki pracoholików, jak i „kanapowców” są bardzo groźne dla zdrowia. Najnowszy raport „Pracodawca witalny 2012” Uniwersytetu Łódzkiego pokazuje, jak żyje kadra kierownicza największej firmy energetycznej w Polsce. Jak codzienny stres i złe odżywianie wpływa na efekty pracy? I czy w ogóle chcemy prowadzić zrównoważony tryb życia?

Zdrowy styl życia to wciąż teoria, która rzadko przekłada się na działanie. Złe nawyki, niska aktywność, a do tego mało wartościowe i wysokokaloryczne odżywianie. Nic więc dziwnego, że choroba wieńcowa zbiera swoje żniwo w Europie, a WHO podaje, że około 42% mężczyzn i 32% kobiet w Polsce cierpi na nadciśnienie. Z kolei otyłość i nadwaga to powszechne problemy nie tylko dorosłych, ale także coraz częściej – najmłodszych.

 

Właśnie dlatego tak istotne są inicjatywy upowszechniające zdrowe nawyki i postawy. Dostrzega to także Uniwersytet Łódzki, który stworzył Centrum Promowania Zrównoważonego Stylu Życia.
- Centrum zostało powołane, aby wykorzystać zaplecze badawczo-rozwojowe uczelni do promowania zrównoważonego stylu życia. Chcemy w wyniku sprzężenia wielu dziedzin tworzyć usługi i narzędzia, które pozwolą przedsiębiorcom wdrażać rozwiązania prozdrowotne w firmach - mówi dr Maciej Kozakiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego.

 

„Nie wierzę w zdrową żywność, która jest w sklepie”

Centrum Promowania Zrównoważonego Stylu Życia zrealizowało badanie „Pracodawca witalny 2012”, które pokazało zwyczaje kadry kierowniczej PGE GiEK S.A. dotyczące stanu zdrowia, samopoczucia, odżywiania się oraz aktywności fizycznej. Jak wynika z badania, ankietowani prowadzą ustabilizowany tryb życia oraz unikają niezdrowej żywności. Powszechne jest aktywne spędzanie czasu – niemal co piąta osoba ćwiczy codziennie, natomiast 48% – kilka razy w tygodniu. Jak wynika z badania, mniejsza waga przykładana jest jednak do jakości ćwiczeń. – Ważna jest nie tylko częstotliwość, ale także odpowiedni czas treningu oraz jego intensywność. Dopiero to, w połączeniu ze świadomym odżywianiem oraz podejmowaniem odpowiedzialnych decyzji dotyczących zdrowia, daje odpowiednie rezultaty. Zmiany w stylu życia można wprowadzać stopniowo, jednak nie powinny one mieć charakteru wyrzeczenia lub przymusu, lecz przyjemności. W ich planowaniu oraz wdrażaniu pomaga diet coaching, czyli połączenie wiedzy z zakresu dietetyki oraz metod doskonalenia osobistego – podkreśla Urszula Mijakoska, współpracujący z Centrum pierwszy diet coach w Polsce.

Pogłębiona analiza pokazuje, że 42% badanych cierpi na nadciśnienie, które w Polsce dotyka średnio 23% osób. Dużo niższe są natomiast wskaźniki występowania otyłości i nadwagi (15%) oraz alergii (12%) – w skali kraju występują one odpowiednio u około 50% i 40% Polaków. Mimo, że respondenci posiadają podstawową wiedzę w zakresie zdrowego żywienia, brakuje im odpowiednich kompetencji, aby wybierać wartościowe produkty. Ponad połowa badanych nie używa także produktów ekologicznych – często nie ufają ich naturalności, zamiast tego wybierając produkty „swojskie”, np. z gospodarstw wiejskich. Tymczasem 49% codziennie je słodycze i pieczywo cukiernicze, a 43% – mięso i jego przetwory. Dobrym nawykiem jest jednak zaczynanie dnia od śniadania, co robi 95% badanych.

Słomiany zapał i brak wsparcia

Z raportu wynika, że zdecydowana większość osób zainteresowana jest tematyką zrównoważonego stylu życia. Często podkreślane są jednak trzy zastrzeżenia: badani nie są skłonni zdobywać wiedzy teoretycznej, lecz trenować przydatne umiejętności – trening nie może być z kolei zbyt czasochłonny i wymagający, a cały proces – przestrzegany zbyt konsekwentnie i do przesady. Jako bariery stojące na przeszkodzie do zdrowego stylu życia najczęściej wymieniane są słomiany zapał, szukanie dróg na skróty czy lenistwo i brak silnej woli. Niekonsekwencja jest także pogłębiana przez brak zrozumienia ze strony najbliższych oraz ich przekonanie o bezcelowości lub nieskuteczności podjętych działań. – Badanie „Pracodawca witalny 2012” wskazuje obszary, które wciąż wymagają poprawy, np. walka z nadwagą i otyłością. Pomimo dobrego fundamentu, wciąż wiele jest do zrobienia w zakresie zwiększania świadomości znaczenia zdrowego stylu życia Dlatego właśnie powstało Centrum Promowania Zrównoważonego Stylu Życia UŁ – mówi dr Ewa Jagiełło, koordynator badania.

 

 

 

dodajdo.com

Tags:

Dodaj komentarz

Stretch Marks Removal
Best Eye Cream
Stretch Mark Cream
Dark Circles Under Eyes
how to get rid of dandruff
Skin Id Reviews
Does Murad Work
how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactiv Work
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work