Aleja Projektantów – Ewa Kozieradzka – Fashionphilosofhy Fashion Week Poland 2011

Aleja Projektantów – Ewa Kozieradzka – Fashionphilosofhy Fashion Week Poland 2011

Bez tytu%C5%82u 23 Aleja Projektantów   Ewa Kozieradzka   Fashionphilosofhy Fashion Week Poland 2011

 

EWA KOZIERADZKA – KURPETA

Robi –   to co lubi, lubi to co robi… i na dodatek z tego żyje, bo ubiera a nie przebiera.

Absolwentka Wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Łodzi i Uniwersytetu Jean Moulin III we Francji.

Współpracuje z czołowymi firmami konfekcjonerskimi.

Pokazy mody: Duseldorff, Lyon, Londyn, Edynburg, Glasgow, Manchester, Poznań, Kijów, Wilno, Moskwa, Wrocław, Warszawa, Łódź.

Partnerzy pokazu:

Mariola Pietrzyk „Maritex”

ORFAMA-Portugalia

EWA KOZIERADZKA – KURPETA

ekk@toya.net.pl
Does what she likes, likes what she does…
Graduate of The Academy of Fine Arts in Lodz and the University of Jean Moulin III in France.
Cooperates with leading polish fashion brands.
Fashion Shows: Dusseldorf, Lyon, London, Edinburgh, Glasgow, Manchester, Poznan, Kiev, Vilnius, Moscow, Wroclaw, Warsaw, Lodz.
Gratitude for:
Mariola Pietrzyk „Maritex” – Łódź;
ORFAMA – Portugalia;
„Sailing” Centrum Bizuterii;
BUT-S;

Ewa Kozieradzka Kurpeta poglądowe Aleja Projektantów   Ewa Kozieradzka   Fashionphilosofhy Fashion Week Poland 2011

 

dodajdo.com

Dodaj komentarz

Stretch Marks Removal
Best Eye Cream
Stretch Mark Cream
Dark Circles Under Eyes
how to get rid of dandruff
Skin Id Reviews
Does Murad Work
how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactiv Work
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work