Conrad Festival

I Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Josepha Conrada to pierwsza odsłona zakrojonego na szeroką skalę projektu Miasta Kraków, Fundacji „Tygodnika Powszechnego”, Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz szeregu instytucji i podmiotów wspierających.I edycja festiwalu zaplanowana jest na czas od 3 do 7 listopada 2009 r. i naturalnie łączy się Targami Książki w Krakowie przypadającymi w 2009 r. na dni od 5 do 8 listopada.

Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest prof. Michał Paweł Markowski (UJ),
Dyrektorem programowym – Piotr Mucharski (Tygodnik Powszechny).

Dlaczego Joseph Conrad?
Festiwal im. Josepha Conrada nie jest festiwalem poświęconym twórczości Josepha Conrada! Autor Jądra ciemności użycza swojego nazwiska jako patron święta literatury światowej. Przyznać trzeba, że poza nim, żaden Polak nie osiągnął międzynarodowego sukcesu, tworząc w obcym języku. Syn polskiego pisarza, Apolla Korzeniowskiego, wybrał język angielski jako swój własny i tworzył tylko w nim, zdobywając sławę oryginalnego stylisty i niepośledniego świadka epoki. Jak sam wyznawał, mógł tworzyć w języku angielskim, albo żadnym, albowiem to lata morskich doświadczeń na angielskich statkach, na kilku kontynentach, uczyniły zeń pisarza. Młody Konrad Korzeniowski właśnie z Krakowa wyruszył w 1873 roku swoją morską podróż i po latach wraca do miasta swojej młodości jako patron literatury światowej.

Święto literatury światowej
W odróżnieniu od wielu krajowych wydarzeń uświetniających literaturę polską, Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Josepha Conrada pomyślany jest jako wydarzenie na skalę światową. Oznacza to, że gośćmi festiwalu będą twórcy z różnych krajów, piszący w różnych językach, reprezentujący różne kultury i różne światopoglądy. Organizatorom zależy na stworzeniu w Krakowie wielobarwnej mozaiki artystycznej, która będzie mogła zilustrować bogactwo światowej literatury, przybliżając polskiemu czytelnikowi mało znane dotąd obszary myśli i wrażliwości. Ideą przewodnią jest stworzenie imprezy o największym możliwym zasięgu i szeroko rozpoznawalnej na świecie.

Festiwal nie jest jednorazowym przedsięwzięciem, planowane już są kolejne jego edycje.
W pierwszym roku gościć będziemy pisarzy z Europy. W następnym – Ameryki Północnej, dalej Ameryki Południowej i Azji. Wśród zaproszonych pisarzy znajdą się zarówno laureaci prestiżowych nagród, jak i autorzy światowych bestsellerów. Pisarze filozoficzni i opowiadacze zajmujących historii, reporterzy i fikcjotwórcy, pisarze zaangażowani i eksperymentatorzy. Jedynym kryterium, przyjętym przy zapraszaniu gości jest siła, z jaką autorzy potrafią zasugerować czytelnikom własne przekonanie i własną wizję świata. Dzięki takiemu profilowi Festiwalu łatwiej będzie nam także rozumieć literaturę polską w kontekście międzynarodowym.

Założenia Festiwalu
Struktura Festiwalu Literackiego im. Josepha Conrada oparta jest na dwóch podstawowych zasadach. Każdy dzień poświęcony jest innemu zagadnieniu związanemu z literaturą. Jego punktem kulminacyjnym jest spotkanie z wybitnym pisarzem zagranicznym, a także otaczający je kontekst wielorakich imprez towarzyszących, także przyporządkowanych danemu zagadnieniu. Dzięki temu Festiwal spełnić ma kilka funkcji jednocześnie. 1) Ma informować o tym, co w literaturze światowej najważniejsze. 2) Ma prowokować do namysłu nad znaczeniem literatury w życiu współczesnego człowieka. 3) Ma zachęcać do swobodnego korzystania z miejskiej przestrzeni publicznej specjalnie przystosowanej na potrzeby Festiwalu. 4) Ma umożliwiać intensywne przeżywanie kultury.
Każdy dzień Festiwalu poświęcony jest nominalnie odmiennemu zagadnieniu, choć wszystkie oczywiście są ze sobą ściśle związane. W pierwszej edycji planowane są następujące kręgi tematyczne:

1. –   –   –  Pasja pisania
2. –   –   –  Historie prywatne i zbiorowe
3. –   –   –  Zmysły i literatura
4. –   –   –  Fakty, fikcje, fabuły
5. –   –   –  Europa między kulturami
6. –   –   –  Prawodawcy i tłumacze
7. –   –   –  Los książki w społeczeństwie ponowoczesnym

Literatura i ludzkie doświadczenie
Festiwal ma uwypuklić takie zagadnienia jak: los jednostki i jego powiązanie z losem zbiorowości, związek między faktami i fikcją, literackie odwołania do doświadczenia zmysłowego, opowiadanie o jednostkowej egzystencji: rzeczywistej lub zmyślonej. W ten sposób organizatorzy Festiwalu chcieliby zachęcić jego uczestników do zastanowienia się, jaką rolę literatura odgrywa w ich własnym życiu. Czym bowiem jest literatura? Według organizatorów jest jednym z najprostszych sposobów oswajania rzeczywistości, jednym z najskuteczniejszych sposobów wyrażania naszego doświadczenia i jednym z najpiękniejszych sposobów poznawania innych światów i innych ludzi. Literatura daje nam dostęp do rzeczywistości, która zwykle jest dla nas niedostępna, gdyż zamknięta w głowach innych ludzi, odgrodzona kulturowym kordonem, wyrażana w obcych językach. Dzięki literaturze, dzięki pisarzom i tłumaczom, lepiej rozumiemy świat, a więc także siebie samych. Literatura jest fikcją, to prawda, ale taką fikcją, która zakorzeniona jest we wspólnej rzeczywistości i której przeżywanie poszerza życie tyleż każdego z osobna, co wszystkich pospołu.

Gościem specjalnym pierwszego dnia festiwalu będzie Pascal Quignard, francuski muzyk, eseista, powieściopisarz, tłumacz (z języka łacińskiego i chińskiego), autor powieści Wszystkie poranki świata, na podstawie której w roku 1991 Alain Corneau nakręcił słynny film pod tym samym tytułem, pokazywany w ponad 30 krajach. Dzięki muzyce z tego filmu (500 000 sprzedanych płyt), jej wykonawca Jordi Savall stał się znany na całym świecie. Laureat Prix Goncourt z 2002 roku, Pascal Quignard przez 20 lat był redaktorem, a następnie dyrektorem generalnym wydawnictwa Gallimard, by ostatecznie zająć się wyłącznie pisaniem. Mimo swojej sławy, nazywany jest „najbardziej obrazoburczym ze wszystkich współczesnych pisarzy francuskich”.

I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERATURY IM. JOSEPHA CONRADA
Kraków, 3–7 listopada 2009

dodajdo.com

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Stretch Marks Removal
Best Eye Cream
Stretch Mark Cream
Dark Circles Under Eyes
how to get rid of dandruff
Skin Id Reviews
Does Murad Work
how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactiv Work
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work