Darowizna samochodu dla dziecka lub wnuka

Darowizna samochodu dla dziecka lub wnuka

Co każdy powinien wiedzieć przygotowyjąc się do darowizny samochodu?

Darowizna samochodu dla dziecka lub wnuka

Darowizna samochodu powinna mieć formę pisemną. Można skorzystać z notariusza i podpisy na umowie darowizny potwierdzić notarialnie. Jednak nie ma takiej konieczności, wystarczy zwykła umowa cywilno-prawna, na której będą widniały podpisy darczyńcy i obdarowanego. Bez takiej umowy urząd nie będzie miał podstaw do przerejestrowania samochodu.

Należy pamiętać również aby w umowie widniał zapis, że obdarowany przyjmuje darowiznę. Umowę darowizny sporządzamy w przynajmniej jednym egzemplarzu, dla każdego darczyńcy i obdarowanego. Jest możliwość przekazania za pomocą darowizny tylko części udziału w prawie własności. W tym wypadku pojazd ubezpieczamy, uwzględniając wszystkie przysługujące zniżki jednego ze współwłaścicieli.       

Co powinna zawierać umowa darowizny samochodu?

Datę zawarcia umowy darowizny

Dane personalne darczyńcy i obdarowanego

Markę i model samochodu

Rok produkcji

Numery rejestracyjne pojazdu

Numer nadwozia pojazdu

 

Warunki do spełnienia podczas przerejestrowania samochodu

Pamiętajmy o tym, że zarówno na obdarowanym jak i na darczyńcy spoczywa obowiązek  dopełnienia wszelkich formalności, związanych z przeniesieniem własności samochodu. Samochód należy niezwłocznie przerejestrować na nowego właściciela. W tym celu obdarowany musi przedstawić w urzędzie umowę darowizny, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i dowód uiszczenia opłaty lub deklarację dotyczącą zwolnienia. Darczyńca musi również zawiadomić ubezpieczyciela o przeniesieniu własności pojazdu.

Po podpisaniu umowy przez strony, obowiązkowe ubezpieczenie,   obejmuje obdarowanego automatycznie. Obdarowany ma prawo złożyć do ubezpieczyciela wypowiedzenie polisy. Należy pamiętać. Że obowiązek wykupienia nowej obowiązkowej polisty,  następuje w ostatnim dniu przed wygaśnięciem wypowiedzianej umowy.

Autor; Iwona Zielińska

dodajdo.com

Tags:

Dodaj komentarz

Stretch Marks Removal
Best Eye Cream
Stretch Mark Cream
Dark Circles Under Eyes
how to get rid of dandruff
Skin Id Reviews
Does Murad Work
how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactiv Work
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work