Dodatek mieszkaniowy do czynszu

Dodatek mieszkaniowy do czynszu

 

Osoby mające problemy finansowe, mają prawo ubiegać się o dodatek do czynszu. Nie pokryje on całości opłat ale może stanowić znaczną pomoc, gdyż ustawa określa, że dodatki mogą stanowić od 2 do 70%, w szczególnych przypadkach może być nawet podniesiony do 90% opłat mieszkaniowych.

Wysokość dopłat jest uzależniona od kondycji finansowej gminy i i sytuacji materialnej ubiegającego się o dopłatę. Do opłat mieszkaniowych nie zaliczamy: ubezpieczenia mieszkania, podatku od nieruchomości, opłat tyt. wieczystego użytkowania gruntu.

Jeśli otrzymamy dodatek, pamiętajmy o tym, że jest on przyznawany jedynie na sześć miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po złożeniu wniosku. Dodatek wpływa on na konto administracji i pomniejsza on comiesięczną należność za czynsz danej osoby.  Osoby zamieszkujące domy jednorodzinne otrzymują pieniądze do ręki.

Jeśli zostanie przyznany dodatek koniecznością jest opłacanie czynszu na bieżąco. Jeśli powstanie dwumiesięczna zaległość, wówczas uzyskany dodatek zostanie cofnięty. Jeśli jednak powstała zaległość nie zostanie uregulowana w ciągu trzech miesięcy od daty wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, wtedy uzyskiwane świadczenie całkowicie wygasa.

Tekst; Irmina Momentowicz

 

dodajdo.com

Tags:

Dodaj komentarz

Stretch Marks Removal
Best Eye Cream
Stretch Mark Cream
Dark Circles Under Eyes
how to get rid of dandruff
Skin Id Reviews
Does Murad Work
how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactiv Work
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work