Jak uwolnić się od długów ze spadku?

Jak uwolnić się od długów ze spadku?

Jak uwolnić się od długów ze spadku?

 

Jeśli mamy podejrzenie, że zmarły mógł mieć długi, wystarczy jak najszybciej sądownie przeprowadzić drogę spadkową, na której możemy zrzec się spadku,  wówczas nie dziedziczymy długów. Całkowite odrzucenie spadku, gwarantuje nam bezpieczeństwo, że nikt nie wystąpi do nas z roszczeniami. Jeśli zdecydujemy się na taki krok, całkowicie rezygnujemy również z prawa do dziedziczenia dóbr, a prawo do spadku przechodzi wówczas na kolejnych spadkobierców.

Kolejną możliwością jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdzie spłacamy zadłużenie tylko do wysokości przyjętego spadku. Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze i gwarantuje nam, że nie będziemy zobligowani pokrywać zobowiązań z własnych środków.

Jeśli wybierzemy przyjęcie proste spadku, wówczas odpowiadamy za długo zmarłego bez ograniczenia. Jeśli zdecydujemy się na taką opcję, musimy mieć świadomość, że bierzemy na siebie obowiązek spłacania całości długów, zarówno kredytowych, jak i długów zaciągniętych u osób fizycznych. Jeśli długi będą przewyższały dobra jakie odziedziczyliśmy, resztę będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni.

Irmina Momentowicz

dodajdo.com

Tags:

Dodaj komentarz

Stretch Marks Removal
Best Eye Cream
Stretch Mark Cream
Dark Circles Under Eyes
how to get rid of dandruff
Skin Id Reviews
Does Murad Work
how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactiv Work
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work