Jaka będzie najbliższa przyszłość w Polsce

Jaka będzie najbliższa przyszłość w Polsce

Jak to jest z przyszłością, z progresją, jak niektórzy lubią ją nazywać, ano tak, że musi się zdarzyć, jej scenariusz na ogół jest przewidywalny, tylko nic nie można z tym zrobić. Część ludzi myśli, że przyszłość nic nie zmieni i zostanie zachowane status quo, ale tak się nie zdarza nigdy. Przyszłość dzieje się teraz, w każdej przemijającej chwili zawarty jest cząstkowy scenariusz zmian.

Na całym świecie następuje w wyniku działań organizacji terrorystycznych radykalizacja postaw społecznych. Postawy te polaryzują się wewnątrz społeczeństw również a może przede wszystkim w skutek nasilających się skutków przedłużającego się kryzysu. Elity ekonomiczne i polityczne próbując zapanować nad sytuacją podniosły wymagania dotyczące dyscypliny społecznej, jednak ich działania wbrew oczekiwaniom wpłynęły raczej na radykalizację poglądów i postaw niż na sprawność zarządzania społeczeństwem.

Polska znajduje się jak zwykle raczej na obrzeżach wszystkich tych wydarzeń, tym niemniej nie jest tak, aby one nie objęły naszego społeczeństwa, ich intensywność jest raczej związana z długością fali niż siłą uderzenia, ale narastanie negatywnych postaw społecznych jest już oczywiste dla wszystkich. Polska klasa polityczna czuje nadchodzący kryzys społeczny natomiast nie widzi możliwości ucieczki przed jego skutkami. Standardowo próbuje się wykpić tanim kosztem podrzucając winę każdemu, kto się nawinie. Ale obecnie to już nie będzie wystarczająco satysfakcjonujące dla społeczeństwa, ponieważ demoralizacja, jaką osiągnęły elity jest zbyt ewidentna, a jednocześnie tak dla elit obezwładniająca, że nie umieją z niej zrezygnować.

W dalszym ciągu, mimo narastającego oporu społecznego, klasa polityczna próbuje zachować dobrą twarz, do swojej politycznej gry. Tymczasem jest już do tego stopnia skompromitowana, iż nawet udzielenie oględnego poparcia komukolwiek z sceny politycznej dyskredytuje społecznie tę osobę. Zabawa polityczno – medialna zamieniła się w kompletnie pustą farsę bez treści, wypełnioną bełkotem nawzajem przekrzykujących się różnych mało zabawnych figurek. Media zawiesiły się na tym poziomie i także nie potrafią nic konstruktywnego wnieść do dyskusji społecznej. Ludziom siedzącym na zacinającej się karuzeli sejmowej wydaje się, że muszą być po jakiejś stronie polaryzującej się sceny politycznej, a tymczasem to już dla nikogo nie ma żadnego znaczenia. Z dnia na dzień wzrasta brak zaufania do obecnej klasy politycznej i nie ma znaczenia, kto, z kim jaką koalicję stworzy. Gdyby PiS wraz Ruchem Palikota i SLd stworzył nowy rząd a premierem został Kwaśniewski też z punktu widzenia społeczeństwa byłoby to obojętne, a potwierdzałoby tylko tezę, że władza za wszelką cenę chce utrzymać stabilność dostaw przy korycie.

Społeczeństwo przekonało się po raz kolejny, iż nie ma, co liczyć na elity polityczne i krok po kroku odwraca się od nich zajmując się swoimi sprawami. Będzie to miało katastrofalne skutki dla legitymizacji władzy. Ten rodzaj biernego oporu, jaki prezentuje polskie społeczeństwo jest powolny, ale niesłychanie skuteczny i jest w stanie wyizolować dowolną chorą tkankę w swoim ciele. To nie tylko kwestia braku zaangażowania w sprawy państwa i społeczeństwa, to kwestia wewnętrznych decyzji, jakie podjęły poszczególne rodziny sprowadzając wszelkie relacje swoje z państwem do minimum. Ponieważ państwo traktuje swoich obywateli, jako złodziei, jako zło konieczne, jak ciało obce, ponieważ obywatele nie znajdują w państwie żadnego oparcia a co więcej państwo nie tworzy dla ludzi żadnej nadziei na polepszenie sytuacji, społeczeństwo nie bierze udziału w życiu państwa.

Opisana sytuacja byłaby możliwym do zaakceptowania jeszcze rozwiązaniem, chociaż i tak prowadzącym do żałosnego końca całej klasy politycznej, gdyby nie arogancja władzy.

Każda partia polityczna konstruująca nowy rząd stworzy takiego samego potwora, ponieważ działania społeczne klasy politycznej w pierwszym rzędzie idą zawsze w kierunku usatysfakcjonowania swojego zaplecza, a więc dystrybucji dostępnych dóbr wynikających z struktury zarządzania państwem. W rezultacie dostaje się w objęcia następnej klasy społecznej nastawionej aspołecznie – biurokracji.

Wynikiem takiego działania jest natychmiastowe odepchnięcie społeczeństwa z jego naturalnymi postulatami i tworzenie strukturalnych barier dla rozwoju społecznego.

Klasa urzędnicza jest świadoma swego miejsca i negatywnej roli w społeczeństwie, jednak z jej aspołecznej postawy wynikają określone dobra, które zasilają jej dochody i nie chce z nich zrezygnować. A ponieważ jest licząca się siłą wyborczą nie podlega naciskom sprawujących władzę. W rezultacie państwo mimo zachowanych pozorów demokracji staje się państwem opresyjnym, dążącym do uprzedmiotowienia społeczeństwa. Wynika z tego określona postawa wszystkich szczebli zarządzania społecznego, w którym obywatel jest przedmiotem działań władzy i jej zarządzeń egzekwowanych w sposób mechaniczny na drodze egzekucji. Agresywna postawa klasy urzędniczej i izolacyjne zachowania klasy politycznej skutkują zepchnięciem do roli przedmiotu poszczególnych członków społeczeństwa, oczywiście tych, którzy nie biorą udziału w dystrybucji przywilejów wynikających z posiadanej władzy. Posiadanie przywilejów sankcjonuje poszczególne stopnie umocowania w hierarchii społecznej a także pozwala na manifestację swojej wyższości w stosunku do reszty społeczeństwa. W zasadzie można powiedzieć, iż w warunkach „demokracji” odtworzono dawny system wewnętrznej organizacji społeczeństwa w oparciu o doświadczenia pokomunistyczne z zachowaniem oczywiście odpowiedniej miary, jaka kształtuje naszą rzeczywistość, a więc wolne w miarę media, brak cenzury, wolność wypowiedzi itd…

Natomiast odtworzono praktycznie cały schemat modelu działania władzy i biurokracji z tamtego okresu. A więc kolesiostwo, zamknięty system wewnętrznych usług, dystrybucja przywilejów, dystrybucja dóbr, izolacja władzy, manifestacja nieomylności władzy no i wreszcie mit jednego wodza.

Ten rodzaj postrzegania świata oraz systemu zarządzania krajem jest dominującym sposobem rozumienia swojej roli w społeczeństwie dla wszystkich podmiotów klasy politycznej tak rządzącej jak i aktualnie będącej w opozycji. Dla żadnego z tych bytów politycznych nie istnieje inna funkcja społeczna obywatela jak tylko jego funkcja wyborcza, żaden też nie przewiduje możliwości negocjacji swojego sposobu rozwiązywania świata.

W obliczu tak postrzeganej funkcji obywatelskiej wszelkie próby negocjacji ze strony społeczeństwa przyjmowane są, jako objaw obywatelskiego nieposłuszeństwa i albo ignorowane albo karane.

Skutkiem takiego traktowania obywateli i swoich obowiązków oraz nadużywania przywilejów będą narastające przejawy niezadowolenia społecznego do rozruchów włącznie a w momencie pojawienia się wiarygodnego lidera osunięcie całej obecnej klasy politycznej wraz z opozycją od władzy i dążenie do ukarania jej. A ze względu na błąd grubej kreski tym razem naciski na egzekucję kary będą znacznie silniejsze.

Polanda

dodajdo.com

Tags:

Dodaj komentarz

Stretch Marks Removal
Best Eye Cream
Stretch Mark Cream
Dark Circles Under Eyes
how to get rid of dandruff
Skin Id Reviews
Does Murad Work
how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactiv Work
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work