Kamizelki odblaskowe dla pieszych

Kamizelki odblaskowe dla pieszych

 

Jak zostać idiotą –  nie trzeba się specjalnie starać trzeba po prostu dla naszego dobra wymyślić coś rozpaczliwie głupiego.

W następnej kolejności proponujemy ubrać wszystkie drzewa w kamizelki, koty, psy i oczywiście posłów a posła który to wymyślił w dwie.

14 czerwca br. sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zanim ustawa wejdzie w życie zajmie się nią Senat i Prezydent.

Posłowie zdecydowali o przyjęciu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek używania elementów odblaskowych takich jak kamizelki lub opaski przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu po drogach poza terenem zabudowanym.

Elementy odblaskowe mają być umieszczane w widocznym miejscu. Przepis ten nie będzie dotyczył osób poruszających się po chodniku i w strefie zamieszkania. Obecne przepisy zobowiązują do noszenia elementów odblaskowych jedynie osoby do 15 roku życia.

Zmiana ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 9 maja 2013 r. w Komisji Infrastruktury. Drugie czytanie przeprowadzono 12 czerwca 2013 r. Ustawa zostanie teraz przekazana do Senatu. Jeśli senatorowie odrzucą ustawę lub zaproponują poprawki, wtedy ustawa ponownie trafi pod obrady sejmu. Jeśli Senat nie zgłosi uwag, ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP. Jeśli nie będzie weta, Prezydent w ciągu 21 dni zarządzi jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP. Nowe prawo wejdzie w życie w momencie publikacji w dzienniku.

Posłowie SLD chcieli, by nowe prawo raczej promowało bezpieczne zachowania, zamiast stać się batem na pieszych, dlatego też nie przewidzieli kar za ignorowanie nakazu noszenia odblaskowych kamizelek. Paradoksalnie może to jednak obrócić się przeciwko pieszym. Jak bowiem informuje “Dziennik Gazeta Prawna”, policja zamierza egzekwować przepisy na zasadach ogólnych, a zgodnie z art. 79 kodeksu wykroczeń, uczestnik ruchu łamiący inne przepisy kodeksu drogowego lub wydane na jego podstawie, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 3 tys. złotych. Oczywiście nie sposób podejrzewać, że taka będzie standardowa kara za ignorowanie nakazu noszenia kamizelki, ale jej wysokość będzie uznaniowa i to od decyzji policjanta będzie zależeć to, jak wysoki mandat otrzymamy.

Warto przyjrzeć się również kwestii orzekania winy za wypadki drogowe z udziałem pieszych. Skoro obowiązek noszenia kamizelki odblaskowej został uchwalony, winą lub współwiną za wypadek może zostać obciążony pieszy, który zignoruje nakaz i zostanie potrącony. Jeśli jednak do potrącenia dojdzie na poboczu oświetlonej drogi, brak odblasków nie będzie miał znaczenia dla policji. Taka okoliczność może zostać jednak wykorzystana przez ubezpieczyciela do zaniżenia wartości odszkodowania wypłaconego potrąconemu pieszemu.

Debilizm naszych posłów niestety w przyśpieszonym tempie się rozwija.

dodajdo.com

Tags:

Dodaj komentarz

Stretch Marks Removal
Best Eye Cream
Stretch Mark Cream
Dark Circles Under Eyes
how to get rid of dandruff
Skin Id Reviews
Does Murad Work
how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactiv Work
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work