Kredyt dla profesjonalistów

Kredyt dla profesjonalistów

Na jaki kredyt mogą liczyć profesjonaliści?

 

Na rynku kredytowym dostępnych jest wiele produktów przygotowanych z myślą o wąskich grupach odbiorców. Pracownicy administracji publicznej czy tzw. profesjonaliści to, jak wskazuje ekspert Związku Firm Doradztwa Finansowego grupy, które w wielu bankach liczyć mogą na preferencyjne warunki i niekiedy niższe wymagania. Pracownicy organów skarbowych, nauczyciele, lekarze, adwokaci czy księgowi – jakie wymagania muszą spełnić, by otrzymać kredyt w banku?

 

Po pierwsze – wymagania

Starając się o kredyt w banku, przedstawiciele wskazanych zawodów muszą spełnić kilka podstawowych warunków. – Osoby pracujące na stanowiskach administracji publicznej powinny posiadać umowę o pracę lub kontrakt. Od przedstawicieli wskazanych wcześniej zawodów wymaga się za to prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum pół roku, jednak wśród ofert bankowych można jednak znaleźć i takie, które skierowane są do osób dopiero rozpoczynających działalność – twierdzi Elżbieta Micigolska-Turczyk, Idea Expert, Związek Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF). Najczęstszym kryterium, z którym spotykają się profesjonaliści jest także wykonywanie zawodu z listy zawodów zaufania publicznego, potwierdzonego dyplomem bądź licencją. Jak wskazuje ekspert ZFDF, ważna jest także dobra historia kredytowa w BIK oraz ocenę scoringowa. – Przy tzw. budżetówce istotne jest także zajmowanie stanowisko oraz wysokość osiąganych dochodów. Nierzadko tacy klienci kwalifikowani są do grupy tzw. VIP’ów – twierdzi Micigolska-Turczyk, Idea Expert, ZFDF.

 

Dostępne udogodnienia

Osoby wykonujące tzw. zawody zaufania publicznego jak np. lekarze, prawnicy, architekci czy nauczyciele mogą niekiedy liczyć na uproszczone procedury, jak np. kredyty na oświadczenie czy estymację, bez dokumentowania ZUS i US. Nierzadko, z taką ofertą wiążą się także korzystniejsze warunki cenowe w zakresie niższej prowizji czy oprocentowania oraz wyższa akceptowalność. Przedstawiciele administracji publicznej mogą również otrzymać tańszą ofertę z wyższą akceptowalnością, przy uproszczonym dokumentowaniu dochodów, np. na PIT czy wyciąg z konta.
- Wolne zawody często traktowane są w sposób uprzywilejowany poprzez znaczne uproszczenia proceduralne, szybsze ścieżki kredytowe i niższą cenę kredytu. Wynika to głównie z faktu, iż takie zawody jak nauczyciel, lekarz czy prawnik darzone są dużym zaufaniem społecznym i według oceny banków posiadają stabilne zatrudnienie oraz regularne dochody gwarantujące spłatę zobowiązań. Statystki bankowe pokazują również bardzo dobrą jakość portfela kredytowego takich Klientów
twierdzi Elżbieta Micigolska-Turczyk, Idea Expert, ZFDF.

 

 

 

dodajdo.com

Tags:

Dodaj komentarz

Stretch Marks Removal
Best Eye Cream
Stretch Mark Cream
Dark Circles Under Eyes
how to get rid of dandruff
Skin Id Reviews
Does Murad Work
how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactiv Work
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work