Kto zapłaci za ustawę śmieciową?

Kto zapłaci za ustawę śmieciową?

Trzyosobowa rodzina, mieszkająca w bloku w Krakowie, jeśli segreguje śmieci, zapłaci co miesiąc ponad 53 złote. To więcej, niż taka sama rodzina z Łodzi, wrzucająca wszystkie odpadki do jednego pojemnika. Różnice w wysokości opłat za śmieci, które płacić będziemy od 1 lipca – jak ustalił Money.pl – sięgają miejscami nawet 100 procent! -Złośliwi twierdzą, że za rok już nie będziemy bawić się w segregację i pogodzimy się z wyższymi stawkami. A ci bardziej złośliwi twierdzą, że właśnie o to chodzi - komentuje Jerzy Bandurowski, zastępca dyrektora ds. eksploatacji w spółdzielni mieszkaniowej Wrocławski Dom.

Według szacunków co trzeci Polak nigdy nie płacił za wywóz czy usuwanie odpadów. Efekt zaniedbań jest taki, że śmieci zalegają w lasach i na poboczach dróg. Od lipca problem dzikich wysypisk powinien zniknąć, bo 100 procent mieszkańców zostanie objętych systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych - twierdzi Monika Kita z Ministerstwa Środowiska.

Za kilka tygodni Polacy, wzorem bardziej rozwiniętych krajów zachodniej Europy staną się bardziej świadomymi ekologicznie obywatelami i będą segregować śmieci. Tak twierdzi resort środowiska, który mówi nawet o ekologicznej rewolucji 

Czy rzeczywiście coś się zmieni? - Odpowiednie wprowadzenie przepisów powinno spełnić nadzieje pokładane w nich przez rządzących. Chodzi o selektywną zbiórkę odpadów i nadzór nad tym, co ze śmieciami dzieje się po odbiorze przez firmę za to odpowiedzialną - uważa Agnieszka Kłąb, zastępca rzecznika prasowego miasta Warszawa.

Średnie stawki opłat za śmieci w zależności od metody naliczania
Średnia Gminy miejskie Gminy wiejskie Gminy miejsko wiejskie średnia
na osobę (segregowane) 10,30 zł 7,94 zł 8,91 zł 9,05 zł
na osobę (niesegregowane) 15,03 zł 13,76 zł 14,84 zł 14,54 zł
na gosp. domowe (segregowane) 20,28 zł 15,69 zł 14,50 zł 16,82 zł
na gosp. domowe (niesegregowane) 31,09 zł 25,79 zł 22,59 zł 26,49 zł
na m3 wody (segregowane) 4,40 zł 4,98 zł 7,58 zł 5,65 zł
na m3 wody (nie segregowane) 6,84 zł 5,66 zł 10,70 zł 7,73 zł
średnia na m2 powierzchni (segregowane) 0,35 zł 0,59 zł 1,00 zł 0,65 zł
średnia na m2 powierzchni (niesegregowane) 1,12 zł 1,18 zł 1,00 zł 1,10 zł

źródło: ankieta Ministerstwa Środowiska wśród 1814 gmin

Jako główny czynnik zachęcający do zmiany nawyków Polaków przedstawiciele władz wymieniają niższe opłaty za wywóz śmieci. Według ankiet przeprowadzonych przez Ministerstwo Środowiska w 1814 gminach, średnia wysokość opłaty – w zależności od metody jej naliczania – wyniesie 14,54 zł na mieszkańca za śmieci mieszane i 9,05 zł za posegregowane. I tak okażą się nawet kilkukrotnie wyższe od tych płaconych obecnie.

Od 1 lipca wszelkie obowiązki związane z gospodarką odpadami spadną na gminy. To znaczy, że mieszkańcy stracą możliwość decydowania o tym, jaka firma i za jaką cenę będzie wywozić śmieci. Wszystkie gminy w przetargach wybiorą usługodawców i zdecydują o stawkach opłat. A te, jak sprawdził Money.pl, znacznie różnią się w poszczególnych miastach.

Stawki opłat w największych miastach, w budynkach wielorodzinnych (w zł)
 miasto forma składowania liczba zameldowanych osób
1 2 3 4
Warszawa segregowane 19,50 37,00 48,00 56,00
. niesegregowane 27,30 51,80 67,20 78,40
Kraków segregowane 19,50 37,00 53,50 64,50
. niesegregowane 29,00 55,00 80,00 96,00
Łódź segregowane 13,00 25,00 38,00 51,00
. niesegregowane 17,00 33,00 50,00 66,00
Wrocław segregowane 19,00 38,00 46,75 46,75
. niesegregowane 28,50 57,00 69,85 69,85
Poznań segregowane 12,00 24,00 36,00 45,60
. niesegregowane 20,00 40,00 60,00 80,00
Bydgoszcz segregowane 12,50 25,00 37,50 50,00
. niesegregowane 25,00 50,00 75,00 100,00
Lublin segregowane 12,00 25,00 39,00 39,00
. niesegregowane 16,00 33,00 50,00 50,00
Katowice segregowane 14,00 28,00 42,00 56,00
. niesegregowane 20,00 40,00 60,00 80,00

źródło: Money.pl na podstawie danych gmin.

Regulaminy poszczególnych gmin ustalają własne kryteria wyliczania opłat, które znacznie różnią się między sobą. W tabeli uwzględnione zostały tylko wartości wyliczane według liczby zameldowanych osób, gdyż jest to zdecydowanie najpowszechniejsza metoda. Nie przedstawiliśmy wyliczeń dla Gdańska i Szczecina. W tych miastach bowiem stawki ustalane są według odpowiednio metrażu mieszkania i zużycia wody.

Warto dodać, ze opłata obejmuje nie tylko odbiór i transport śmieci, ale też cały system prawidłowego ich zagospodarowania: sortowanie, odzysk surowców czy unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji, a także tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów.

Stawki opłat w największych miastach, w budynkach jednorodzinnych (w zł)
miasto forma składowania liczba zameldowanych osób
1 2 3 4
Warszawa segregowane 89,00 89,00 89,00 89,00
. niesegregowane 124,60 124,60 124,60 124,60
Kraków segregowane 32,50 44,50 54,50 62,50
. niesegregowane 48,50 65,00 80,50 92,50
Łódź segregowane 13,00 25,00 38,00 51,00
. niesegregowane 17,00 33,00 50,00 66,00
Wrocław segregowane 22,00 44,00 66,00 88,00
. niesegregowane 33,00 66,00 99,00 132,00
Poznań segregowane 12,00 24,00 36,00 45,60
. niesegregowane 20,00 40,00 60,00 80,00
Bydgoszcz segregowane 12,50 25,00 37,50 50,00
. niesegregowane 25,00 50,00 75,00 100,00
Lublin segregowane 30,00 39,00 50,00 50,00
. niesegregowane 38,00 50,00 69,00 69,00
Katowice segregowane 14,00 28,00 42,00 56,00
. niesegregowane 20,00 40,00 60,00 80,00

źródło: Money.pl na podstawie danych gmin.

Statystyczny Polak produkuje 320 kg odpadów rocznie. W 9 największych miastach opróżnianie przez rok 120 litrowego kubła z częstotliwością raz na tydzień kosztuje średnio 742 zł (14,3 zł za jeden wywóz). W przypadku dwukrotnie większego zbiornika jest to przeciętnie 1257 zł rocznie (24,2 zł średnio za jeden wywóz).

Szokujące mogą wydawać się różnice pomiędzy poszczególnymi miastami. Budzi to podejrzenia, czy przypadkiem ktoś nie wykorzystuje sytuacji do zrobienia dobrego biznesu. - Razem z UOKiK monitorujemy sytuację, chcemy sprawdzić czy zmiany nie są wykorzystywane do nieuzasadnionego podnoszenia cen - zapewnia Monika Kita z Ministerstwa Środowiska.

dodajdo.com

Tags:

Dodaj komentarz

Stretch Marks Removal
Best Eye Cream
Stretch Mark Cream
Dark Circles Under Eyes
how to get rid of dandruff
Skin Id Reviews
Does Murad Work
how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactiv Work
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work