Listonosz przyniesie emeryturę

Listonosz przyniesie emeryturę

 

 

Do ministra pracy i polityki społecznej została skierowana interpelacja w sprawie planów utworzenia obowiązkowych kont bankowych dla osób pobierających świadczenia emerytalne.

Interpelacja związana jest z pojawieniem się informacji o planowanym w najbliższej przyszłości utworzeniu specjalnych kont bankowych dla osób pobierających świadczenia emerytalne. Miałyby one zastąpić tradycyjne – comiesięczne – wizyty pracownika Poczty Polskiej w domu osoby pobierającej świadczenia emerytalne celem jego wypłaty.

W odpowiedzi na powyższą interpelację resort pracy i polityki społecznej wyjaśnił, iż z uwagi na charakter świadczeń emerytalno-rentowych fundamentalną zasadą, na której powinny być oparte regulacje prawne dotyczące zasad wypłaty tych świadczeń, powinno być umożliwienie świadczeniobiorcom dokonania wyboru najbardziej dla nich dogodnej formy odbioru emerytury bądź renty.

Zgodnie z podstawową regulacją w tym zakresie, zawartą w art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), świadczenia emerytalno-rentowe wypłaca się osobom uprawnionym, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń, albo na wniosek tej osoby na jej rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Przepisy obowiązującego prawa regulującego zasady wypłat świadczeń emerytalno-rentowych zostały zatem skonstruowane z pełnym poszanowaniem wyżej określonej zasady. Wyboru pomiędzy transakcją gotówkową (dostarczenie świadczenia do domu przez listonosza) a bezgotówkową (na rachunek w banku) dokonuje sam zainteresowany.

Niemniej jednak należy zauważyć, że wpisując się w założenia „Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010–2013”, w okresie od dnia 15 października 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził wraz z Bankiem Handlowym w Warszawie SA oraz Bankiem Pocztowym SA ograniczony terytorialnie projekt w zakresie możliwości otrzymywania świadczeń na rachunki bankowe. W ramach pilotażu realizowanego na terenie Trójmiasta oraz Łodzi przesłane zostały do „nieubankowionych” świadczeniobiorców informacje dotyczące rachunków bankowych o podstawowej funkcjonalności, a także odbyły się spotkania przedstawicieli obydwu banków ze świadczeniobiorcami w celu przedstawienia i omówienia ofert. W ramach przeprowadzonej akcji otwartych zostało ponad tysiąc rachunków bankowych, których posiadacze zostali zwolnieni do końca 2012 r. z opłat za ich prowadzenie oraz za wydanie i obsługę kart płatniczych.

Wykorzystując doświadczenia uzyskane w trakcie projektu pilotażowego, w dniu 21 czerwca 2011 r. zakład ogłosił ogólnopolski konkurs na sposób efektywnego dotarcia i zachęcenia świadczeniobiorców ZUS do korzystania z bezgotówkowej formy pobierania świadczeń.

Spośród zgłoszonych prac konkursowych wybrano propozycje Banku Pekao SA oraz konsorcjum Banku Pocztowego SA i Poczty Polskiej SA, które wyróżniły się m.in.:

  • wysokim stopniem rozpoznania potrzeb grupy docelowej,
  • dostosowaniem głównych funkcjonalności produktu do potrzeb i możliwości grupy docelowej, w tym szeroką siecią terenowych placówek bankowych i partnerskich oraz rozbudowaną siecią bezprowizyjnych bankomatów,
  • dostosowaniem strategii marketingowej do potrzeb grupy docelowej,
  • wiarygodnością realizacji przedstawionych projektów.

Realizując założenia projektu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił w swoich jednostkach terenowych stanowiska robocze dla pracowników obydwu laureatów. Dzięki temu świadczeniobiorcy odwiedzający placówki zakładu mogą uzyskać wyczerpujące informacje na temat oferowanych produktów oraz otworzyć rachunek bankowy. W ramach działań edukacyjnych obydwaj laureaci organizują spotkania w uniwersytetach trzeciego wieku, domach seniora oraz środowiskach emeryckich. Także w trakcie dnia seniora, który w bieżącym roku został zorganizowany przez ZUS w dniu 14 czerwca, zakład wraz z obydwoma bankami przygotował i przedstawił przybyłym świadczeniobiorcom prezentacje na temat rachunków bankowych.

Jak podkreślono w wyjaśnieniu skorzystanie z rachunków bankowych, tak oferowanych w ramach projektów wspieranych przez ZUS, jak i pozostałych, jest dobrowolne, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych dąży do zapewnienia swoim świadczeniobiorcom wiedzy, która pozwoli na świadomy wybór optymalnego, z punktu widzenia indywidualnego emeryta lub rencisty, sposobu otrzymywania należnego świadczenia.

źródło: http://prawopl.pl/

 logo pp Listonosz przyniesie emeryturę

dodajdo.com

Tags:

Dodaj komentarz

Stretch Marks Removal
Best Eye Cream
Stretch Mark Cream
Dark Circles Under Eyes
how to get rid of dandruff
Skin Id Reviews
Does Murad Work
how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactiv Work
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work