Los Otwartych Funduszy Emerytalnych

Los Otwartych Funduszy Emerytalnych

Los Otwartych Funduszy Emerytalnych wciąż jest niepewny. Rząd nie ukrywa, że ostrzy sobie zęby na pieniądze przyszłych emerytów. W dyskusji na temat funduszy poruszane są różne argumenty, ale często zapomina się o jednym z najważniejszych: zarobiły dla nas ogromne pieniądze. Nawet najgorszy wypracował w ostatnich latach więcej niż ZUS i to mimo niedawnej zapaści na rynkach finansowych, szczególnie lat 2008 oraz 2011, w których fundusze traciły zamiast zarabiać.

Money.pl przygotował wyjątkowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych. To zestawienie jest inne niż dane prezentowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Lepiej pokazuje rzeczywisty obraz efektywności funduszy emerytalnych.

Większość zestawień pokazuje, jak zmieniła się wartość jednostki na przestrzeni czasu. To nie w pełni oddaje, który fundusz jest najlepszy. Pieniędzy na emeryturę nie wpłacamy bowiem jednorazowo, ale sukcesywnie, co miesiąc. Dlatego Money.pl stworzył model, w którym przyjęliśmy, że do każdego z OFE oraz do ZUS-u co miesiąc, przez ostatnie 13 lat, wpłacaliśmy po 100 złotych. Według takiego badania, najlepiej wypadły OFE Amplico, ING i Generali. Jednak nawet najsłabszy Pocztylion zarobił nieco więcej od ZUS-u.

Kapitał zgromadzony w poszczególnych OFE i na koncie w ZUS
art270155 Los Otwartych Funduszy Emerytalnych 

Źródło: Money.pl
Wysokość waloryzacji składek za 2012 rok będzie znana w maju 2013. Na potrzeby porównania przyjęto 4%
W wyliczeniach nie zostały uwzględnione opłaty pobierane przez OFE.
Pierwsza wpłata 100 złotych nastąpiła w styczniu 2000 roku. Ostatnia wpłata w styczniu 2013 roku.

Najczęściej spotykanym zestawieniem jest ranking stworzony na podstawie stopy zwrotu. Takie dane można znaleźć również na stronie KNF-u. Pokazują one, jak zmieniła się wartość jednostki uczestnictwa. W 2012 roku OFE zarobiły średnio ponad 16 procent. To najlepszy wynik od kilku lat.

Natomiast od początku 2000 roku (praktycznie od ich powstania) do końca 2012 roku wartość jednostki najlepszego z nich wzrosła o ponad 218 procent, najsłabszego – o ponad 175 procent. W tym czasie nasze składki odprowadzane do ZUS zostały zwaloryzowane łącznie o około 130 procent (wartość współczynnika waloryzacji za ostatni rok nie jest jeszcze znana.

Przez 13 lat najwięcej zyskał na wartości ING OFE. Z funduszu tego na koniec marca 2013 roku korzystało ponad 3 mln osób. Najlepszymi wynikami za 2012 rok może pochwalić się Allianz.

Wyniki Otwartych Funduszy Emerytalnych
nazwa OFE stopa zwrotu w okresie styczeń 2000 – grudzień 2012 (12 lat) stopa zwrotu w okresie styczeń – grudzień 2012 (jeden rok) miejsce w rankingu w 2012 roku
ING OFE 218,1% 16,6% 4
Generali OFE 210,2% 15% 12
OFE WARTA 209,4% 14,6% 14
Allianz Polska OFE 200% 18% 1
Pekao OFE 198,7% 15,7% 10
AXA OFE 197,8% 14,9% 13
Nordea OFE 197,3% 17,6% 2
Aviva OFE Aviva BZ WBK 192% 16,6% 5
Amplico OFE 189,1% 17,3% 3
PKO BP Bankowy OFE 188,2% 16,2% 8
OFE Pocztylion 184,8% 16,1% 9
OFE POLSAT 176,4% 16,4% 7
AEGON OFE 176,2% 16,4% 6
OFE PZU Złota Jesień 175,8% 15,3% 11

Opracowanie: Money.pl na podstawie danych KNF

 

Faktyczna stopa zwrotu z OFE jest jednak inna, ponieważ kapitał, z którego będziemy korzystać po przejściu na emeryturę nie został wpłacony jednorazowo, na początku inwestycji. Składki na oba obowiązkowe filary odprowadzane są co miesiąc.

Wybierając OFE warto też przyjrzeć się dokładniej ich wynikom (szczególnie w długim okresie), ponieważ różnica między najlepszym i najgorszym funduszem może być spora. Średnio wynosi ona ponad 6 punktów procentowych. W niektórych przypadkach przekracza nawet 10 punktów.

Roczne wyniki OFE w porównaniu z waloryzacją składki w ZUS
art270159 Los Otwartych Funduszy Emerytalnych 

Opracowanie: Money.pl

Od 2000 roku roczne stopy zwrotu z OFE w ośmiu na 12 przypadków przekroczyły (często znacznie) wartość waloryzacji składki. Mimo to, na rachunku w ZUS mamy zgromadzone więcej środków. Wynika to z tego, że do ZUS trafia więcej środków.

Pierwotnie 7,3 procent podstawy wymiaru składki przekazywane było do OFE. W 2011 roku znowelizowano, jednak, obowiązujący system. Główną zmianą było utworzenie dodatkowego konta prowadzonego przez ZUS. Trafia na nie część środków z drugiego filaru.

Od maja 2011, aż do końca 2012 roku do OFE trafiała składka w wysokości, zaledwie, 2,3 procent podstawy wymiaru składki. Pozostała cześć (5 procent) była przekazywana do ZUS. Obecnie na rachunki OFE trafia 2,8 procent i kwota ta będzie kolejnych latach podnoszona, aż w styczniu 2017 roku wyniesie 3,5 procent.

Kapitał zgromadzony na hipotetycznym koncie ZUS i rachunku w OFE
art270161 Los Otwartych Funduszy EmerytalnychOpracowanie: Money.pl
Wyliczenia przy założeniu podstawy wymiaru składki na poziomie 2 tys. zł

Różnica w zgromadzonym kapitale wynika zatem z tego, że po prostu do ZUS-u więcej wpłacamy.

Kolejna – zasadnicza – różnica polega na tym, że w ZUS nie ma naszych pieniędzy. Istnieje tylko zapis księgowy, a pieniądze z naszych składek natychmiast trafiają do obecnych emerytów. Natomiast nasze świadczenia będą obliczone na podstawie kwot zapisanych na naszym koncie emerytalnym, ale wypłacane ze składek osób, które wtedy będą pracować i wpłacać do ZUS-u.

W OFE jest natomiast gotówka, realne pieniądze, które fundusze – w zależności od koniunktury i efektywności w inwestowaniu – pomnażają lub tracą a częściowo przejadają zabierając prowizje za zarządzanie.

 

dodajdo.com

Tags:

Dodaj komentarz

Stretch Marks Removal
Best Eye Cream
Stretch Mark Cream
Dark Circles Under Eyes
how to get rid of dandruff
Skin Id Reviews
Does Murad Work
how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactiv Work
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work