Państwo w państwie

Państwo w państwie

 

to nowy program publicystyczny, nadawany na antenie Telewizji POLSAT. Każde wydanie programu to szczegółowo udokumentowany reportaż o przypadku naruszenia prawa przez urzędników wobec przedsiębiorców.

Program powstaje w redakcji publicystyki. Zespół młodych dziennikarzy jako jedyny w Polsce piętnuje przypadki nadużywania prawa, korupcji i nepotyzmu w relacjach państwo – przedsiębiorca. Scenariusz każdego z programów osnuty jest wokół szczególnie jaskrawego przypadku samowoli urzędniczej, skutkiem której jest bankructwo firmy, ruina przedsiębiorcy i utrata pracy przez pracowników. Dziennikarze ścigają takie przypadki, piętnują nieuczciwych urzędników i upominają się o sprawiedliwość dla pokrzywdzonych.

Ideą przewodnią programu jest walka z powszechnym w klasie urzędniczej przekonaniem, że wszyscy prowadzący działalność gospodarczą to potencjalni przestępcy. Program prowadzi znany z anteny Polsat News, młody dziennikarz i prawnik w jednej osobie Przemysław Talkowski, a szefem redakcji jest Anna Oblicka. Pomysł i nadzór merytoryczny: Bogusław Chrabota.

Pierwsza seria była emitowana w Polsat News w sezonie wiosennym 2011. Program został nagrodzony Nagrodą Gospodarczą Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w kategorii media za rok 2011.

DEKLARACJA

Państwo w państwie

 Polscy przedsiębiorcy – to właśnie oni rozwijają gospodarkę. Dają pracę

i możliwości utrzymania się milionom polskich rodzin. Państwowe firmy
i sfera budżetowa zatrudnia tylko 10% pracowników. Gdyby nie odwaga oraz pracowitość polskich przedsiębiorców transformacja gospodarcza
z początku lat dziewięćdziesiątych nie mogłaby się udać. To dzięki pomysłowości i zaangażowaniu ludzi, którzy chcieli budować własne firmy, tworzyć miejsca pracy – wolny rynek i demokracja odniosły sukces.

Polscy przedsiębiorcy – w stopniu większym, niż menedżerowie firm państwowych – ponoszą ryzyko swojej działalności. Muszą mierzyć

się z koniunkturą gospodarczą, pozyskiwać środki na inwestycje, umieć sprostać konkurencji. W ogromnej większości doskonale sobie z tym radzą. Wolny rynek nie jest bowiem barierą. Prawdziwą barierą, a niekiedy śmiertelnym wrogiem przedsiębiorczości bywa polska administracja. Arbitralność urzędników, korupcja, nieżyciowe oraz nienowoczesne prawo, zła wola i błędne rozumienie interesu publicznego. To w starciu z tym „państwem w państwie” przedsiębiorcy, a z nimi my wszyscy, obywatele tracimy najwięcej.

To właśnie ta refleksja stała u narodzin telewizyjnego projektu „Państwo

w państwie”. Nasz program jest po to, by pomóc przedsiębiorcom
w nierównej walce z urzędnikami. Po to by, piętnować i obnażać urzędnicze patologie. Wychwytywać złe i nieżyciowe przepisy prawa. Domagać się ich zmiany. Skoro państwo polskie nie potrafi rozliczyć urzędników za nadużycia muszą to robić media. Będziemy przyglądać
się klasie urzędniczej, wytykać błędy i domagać się odpowiedzialności. Zapraszamy do współpracy wszystkie media i instytucje, którym bliskie są wyznawane przez nas wartości.

Zespół programu „Państwo w państwie”

Telewizji Polsat

dodajdo.com

Tags:

Dodaj komentarz

Stretch Marks Removal
Best Eye Cream
Stretch Mark Cream
Dark Circles Under Eyes
how to get rid of dandruff
Skin Id Reviews
Does Murad Work
how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactiv Work
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work