Posłowie i ich rodziny mogą ubiegać się o zapomogi

Posłowie i ich rodziny mogą ubiegać się o zapomogi

Byli posłowie i ich rodziny mogą ubiegać się o specjalne zapomogi, które są im przyznawane z reguły raz w roku. Ich wysokość nie przekracza 2,2 tys. zł lub 7 tys. zł - w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych oraz w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej m.in. utratą źródeł dochodu.

Jak do tej pory, jak wynika z danych, najmniejsza zapomoga wypłacona byłemu posłowi wyniosła 1,5 tys. zł. Do kogo trafiła, nie wiadomo. Zasada jest taka, że Kancelaria Sejmu nie ujawnia, komu na przeżycie nie starczała pensja, która teraz wynosi około 11 tys. zł miesięcznie. Nie podaje także, jaki jest procentowy udział posłów z poszczególnych partii, który mogli liczyć na dodatkowe pieniądze.

Tylko w zeszłym roku wypłacano 175 zapomóg, a do byłych posłów trafiło łącznie około 335 tys. zł. Tymczasem w kryzysowym 2008 roku było to 182 zapomóg na sumę blisko 300 tys. zł.

Jak nieoficjalnie wiadomo eksposłowie proszą jednak o zapomogi nawet wtedy, kiedy są w dobrej sytuacji materialnej lub starają się o nią kilka razy we roku.

W 2007 roku głośno było o łódzkim pośle i baronie SLD,Andrzeju Pęczaku, który także chciał zapomogi od Sejmu. Twierdził – jak donosiły media - że nie może się utrzymać za 1,9 tys. zł renty, po tym jak wyszedł z aresztu i po wpłaceniu 400 tys. zł poręczenia majątkowego. Poszło o niegospodarność w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przy czym jego strata mogła sięgnąć ponad 40 mln zł. Czy zapomogę dostał, nie ujawniono.

Większość wniosków rozpatrywana jest pozytywnie, jak wskazują członkowie komisji socjalnej. - W wyjątkowych sytuacjach kwota była jednak niższa niż wnioskowana.

Bezzwrotne zapomogi przyznaje Marszałek Sejmu na podstawie wniosku, który opiniuje wcześniej parlamentarny Zespół do Spraw Pomocy Socjalnej. Pod uwagę bierze stan zdrowia, wiek i dochód na członka rodziny. Zapomogi najczęściej przyznawane są byłym posłom (wszystkich minionych kadencji) po 70-tym, 80-tym, a nawet po 90-tym roku życia.

Posłowie, pytani o swoje wynagrodzenie, najczęściej mówią, że do ich kieszeni trafia około 7 tys. zł miesięcznie. Tyle, że to tylko podstawowe uposażenie, do tego dochodzą także nieopodatkowane diety w wysokości 2473 zł miesięcznie i liczne dodatki. Mogą na nie liczyć szefowie i wiceszefowie komisji sejmowych (odpowiednio 20 i 15 proc. uposażenia) oraz szeregowi członkowie niektórych z nich: Finansów Publicznych, ds. Unii Europejskiej i Ustawodawczej. Z reguły dodatek za członkostwo wynosi 10 proc., ale kiedy komisja  pracuje nad budżetem, to dochodzi on do 15 proc. Choć dodatki te sumują się, to jednak nie mogą przekroczyć 35 proc. uposażenia. Rekordzista może więc co miesiąc liczyć na około 16 tys. zł.

dodajdo.com

Tags:

Dodaj komentarz

Stretch Marks Removal
Best Eye Cream
Stretch Mark Cream
Dark Circles Under Eyes
how to get rid of dandruff
Skin Id Reviews
Does Murad Work
how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactiv Work
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work