Ulga dla seniorów na wyrobienie paszportu

Ulga dla seniorów na wyrobienie paszportu

Opłata za wydanie paszportu dla seniorów

Paszport wydawany jest przez wojewodę, do którego wpłynął wniosek, można więc ubiegać się o wydanie paszportu niezależnie od miejsca zamieszkania.

Paszport wydawany jest całkowicie bezpłatnie dla osób, które ukończyły 70 lat, pozostałym uprzywilejowanym przysługuje ulga w opłacie. Pełna opłata za wydanie paszportu wynosi obecnie 140 zł, jednak seniorom przysługuje zniżka w wysokości 50% pełnej opłaty.

Z ulgi mogą skorzystać:

-emeryci i renciści

-osoby niepełnosprawne i współmałżonkowie tych osób

-pozostający na wyłącznym utrzymaniu osób niepełnosprawnych

-osoby przebywające w domach pomocy społecznej

-osoby korzystające ze stałej pomocy społecznej

-kombatanci

-ofiary represji wojennej z okresu powojennego

 

dodajdo.com

Tags:

Dodaj komentarz

Stretch Marks Removal
Best Eye Cream
Stretch Mark Cream
Dark Circles Under Eyes
how to get rid of dandruff
Skin Id Reviews
Does Murad Work
how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactiv Work
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
How To Talk To Girls
How To Impress A Girl
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work
Stretch Mark Removal Cream
Best Under Eye Cream
Stretch Marks Cream
Dark Circles Under Eyes Men
how to get rid of flakes
SkinId Reviews

Murad Reviews


how to ask a girl out
how to get a girl to like you
Does Proactive Really Work