Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Darowizna samochodu dla dziecka lub wnuka

Co każdy powinien wiedzieć przygotowując się do darowizny samochodu?

Darowizna samochodu dla dziecka lub wnuka.

Darowizna samochodu powinna mieć formę pisemną. Można skorzystać z notariusza i podpisy na umowie darowizny potwierdzić notarialnie. Jednak nie ma takiej konieczności, wystarczy zwykła umowa cywilno-prawna, na której będą widniały podpisy darczyńcy i obdarowanego. Bez takiej umowy urząd nie będzie miał podstaw do przerejestrowania samochodu.

Należy pamiętać również aby w umowie widniał zapis, że obdarowany przyjmuje darowiznę. Umowę darowizny sporządzamy w przynajmniej jednym egzemplarzu, dla każdego darczyńcy i obdarowanego. Jest możliwość przekazania za pomocą darowizny tylko części udziału w prawie własności. W tym wypadku pojazd ubezpieczamy, uwzględniając wszystkie przysługujące zniżki jednego ze współwłaścicieli.       

Co powinna zawierać umowa darowizny samochodu?

  • Datę zawarcia umowy darowizny
  • Dane personalne darczyńcy i obdarowanego
  • Markę i model samochodu
  • Rok produkcji
  • Numery rejestracyjne pojazdu
  • Numer nadwozia pojazdu

Warunki do spełnienia podczas przerejestrowania samochodu

Pamiętajmy o tym, że zarówno na obdarowanym jak i na darczyńcy spoczywa obowiązek  dopełnienia wszelkich formalności, związanych z przeniesieniem własności samochodu. Samochód należy niezwłocznie przerejestrować na nowego właściciela. W tym celu obdarowany musi przedstawić w urzędzie umowę darowizny, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i dowód uiszczenia opłaty lub deklarację dotyczącą zwolnienia. Darczyńca musi również zawiadomić ubezpieczyciela o przeniesieniu własności pojazdu.

Po podpisaniu umowy przez strony, obowiązkowe ubezpieczenie,   obejmuje obdarowanego automatycznie. Obdarowany ma prawo złożyć do ubezpieczyciela wypowiedzenie polisy. Należy pamiętać. Że obowiązek wykupienia nowej obowiązkowej polisty,  następuje w ostatnim dniu przed wygaśnięciem wypowiedzianej umowy.

Zostaw komentarz