Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Spała – prawdziwe bogactwo roślin i zwierząt

SPAŁA to miejscowość rekreacyjno–wypoczynkowa położona nad rzeką Pilicą na obszarze Puszczy Pilickiej, w której występuje prawdziwe bogactwo roślin i zwierząt. W rezerwatach królują stare drzewostany i dzikie zwierzęta między innymi dziki, sarny, jelenie i daniele. Na tych wyjątkowo pięknych terenach utworzono dwa Parki Krajobrazowe – Sulejowski i Spalski. W nich można spotkać wiele chronionych roślin oraz ponad sto gatunków ptaków chronionych i łownych. W Spale znajduje się Centrum Przygotowań Olimpijskich, co może świadczyć o szczególnych walorach tego miejsca. Odbywają się tu coroczne dożynki prezydenckie.W okolicznym leśnictwie Książ można odwiedzić ośrodek hodowli żubrów.

Spalski Park Krajobrazowy stanowi obszar o dobrze zachowanych cechach krajobrazu naturalnego z bogatym i różnorodnym światem roślinnym i zwierzęcym. Obejmuje on dolinę rzeki Pilicy, wraz z najbardziej cennymi lasami spalskimi. Najbardziej atrakcyjny fragment doliny to przełomowy odcinek rzeki w okolicy Inowłodza.Park i otaczająca go strefa ochronna o łącznej powierzchni 36.067 ha, zajmuje częściowo tereny gmin: Inowłódz, Poświętne, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia, Czerniewice, Opoczno i Sławno. 

Na uwagę zasługuje las ze ze starym drzewostanem sosnowym, pod którym odnawia się las dębowy. Można tu widzieć sosny w wieku 150 – 180 lat, osiągające wysokość 35 m, z gonnymi pniami o przylegającej, płaskiej korowinie, wyróżniane czasem jako cenny ekotyp sosny spalskiej. Na obszarze parku i jego strefy ochronnej strefy ochronnej ponad 100 starych drzew, głównie dębów, uznanych zostało za pomniki przyrody. 

Różnorodność warunków ekologicznych sprawia, że obszar Spalskiego Parku Krajobrazowego cechuje bogactwo zasiedlających go gatunków zwierząt. W obrębie parku stwierdzono gnieżdżenie się 139 gatunków ptaków, z których aż 136 podlega ochronie lub są to ptaki łowne. Wiele z nich to rzadkości ornitologiczne.

Zostaw komentarz