prawo

Wyniki dla frazy:

spot_img
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Jeśli nie możesz pracować ze względu na swój stan zdrowia, to możesz otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poniżej opisujemy kto i w jak sposób można ją dostać. Aby dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy musisz spełniać 3 podstawowe warunki: 1. Należy posiadać orzeczenie lekarza...
darowizna samochodu
Co każdy powinien wiedzieć przygotowując się do darowizny samochodu? Darowizna samochodu dla dziecka lub wnuka. Darowizna samochodu powinna mieć formę pisemną. Można skorzystać z notariusza i podpisy na umowie darowizny potwierdzić notarialnie. Jednak nie ma takiej konieczności, wystarczy zwykła umowa cywilno-prawna, na której będą widniały podpisy darczyńcy i obdarowanego. Bez takiej...