Ciechocinek uzdrawia poTężnie!

Data:

Kategoria:

spot_img

Ciechocinek to miejscowość uzdrowiskowa, położona 200 km od Warszawy w kierunku Gdańska. To miasto o charakterze uzdrowiskowym w którym praktycznie nie ma przemysłu, znajdują się tu m.in. szpitale uzdrowiskowe, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, zakłady przyrodolecznicze, Część uzdrowiskowa bogata jest w zieleń parków, skwerów. Co roku przyjeżdża wielu kuracjuszy i turystów. To doskonałe miejsce dla seniora na turnus rehabilitacyjny. W północnej części uzdrowiska znajduje się Park Zdrojowy, założony w 1875 – 1876 roku w stylu krajobrazowym z licznymi gatunkami drzew i krzewów – jego projektantem i twórcą był Hipolit Cybulski. W parku rosną m.in. kłęk kanadyjski, korkowiec amurski, miłorząb dwuklapowy. Ciechocinek posiada również oryginalny rezerwat florystyczny – stanowisko słonorośli (m.in. soliród zielny, mlecznik nadmorski, aster solny) ujęte od 1962 roku w 1,88 ha rezerwatu Ciechocinek w pobliżu tężni III. W okolicach Ciechocinka ze względu na potrzebę ochrony jego specyficznego mikroklimatu stworzono obszar chronionego krajobrazu Niziny Ciechocińskiej .

W Ciechocinku warto zobaczyć:

 • Park Zdrojowy z pijalnią wód mineralnych w drewnianym pawilonie w stylu szwajcarskim,
 • muszle koncertowa w stylu zakopiańskim,
 • tężnie,
 • fontanna „Grzybek”,
 • neogotycki kościół św. św. Piotra i Pawła z lat 1877-1884,
 • cerkiew polowa pw. św. Michała Archanioła z 1894 r.

Klimat Ciechocinka

Ciechocinek charakteryzuje bardzo korzystny dla funkcji leczniczo-wypoczynkowej klimat. Jego istotne elementy to o wysoka średnia temperatura roczna, stosunkowo duża liczba słonecznych dni, niewielkie opady, niezbyt silne wiatry, wreszcie mała wilgotność powietrza. Można go określić jako klimat nizinny, łagodnie odczuwany przez organizm człowieka. Tak więc Ciechocinek posiada idealne warunki klimatyczne, które spełniają wymogi stawiane miejscowościom uzdrowiskowym.

 • Usłonecznienie roczne (w godzinach) » 1424
 • Średnia roczna temp. powietrza » 7,9°C
 • Średnia roczna wilgotność względna » 81%
 • Amplituda temperatur skrajnych » 72°C
 • Ilość dni z komfortem klimatycznym (w roku) » 41%
 • Liczba dni gorących (w roku) » 43
 • Ilość dni mroźnych (w roku) » 24
 • Liczba dni z opadem (w roku) » 167
 • Średnia prędkość wiatru » 2,5 m/s

(Źródło: „Uzdrowisko Ciechocinek” Zarys monograficzny, Warszawa 1983)

Dla osób przybywających na wypoczynek do Ciechocinka proces aklimatyzacji przebiega łagodnie i trwa stosunkowo krótko. Przebywanie w warunkach klimatu ciechocińskiego jest zalecane dla osób wrażliwych na silniejsze bodźce klimatyczne.

 

Naturalne bogactwa lecznicze

Bogactwem naturalnym Ciechocinka są obfite złoża solanek ciepliczych, które dzięki obecności chlorku sodu, związków wapnia, magnezu, żelaza, wolnego siarkowodoru, jodu, bromu i innych mikroelementów posiadają wybitne właściwości lecznicze. Mają one temperaturę od 8 do 37°C oraz zasolenie od 0,19% do 6,43%. Poczynając od 1841 roku, kiedy to odwiercono pierwsze ujęcie solanki, dotychczas wykonano 19 ujęć eksploatacyjnych.

Obecnie czynne są następujące odwierty solanki:

Odwiert nr 11 (Grzybek)    
4,51% woda chlorkowo-sodowa (solanka), bromkowa, jodkowa, borowa, fluorkowa
Odwiert nr 17    
0,79% woda chlorkowo-sodowa, bromkowa, borowa
Odwiert nr 17a    
0,19% woda chlorkowo-węglowodanowo-sodowo-wapniowa
Odwiert nr 17b    
0,22% woda chlorkowo-sodowa, bromkowa
Odwiert nr 19    
0,33% woda chlorkowo-sodowa
Odwiert nr 19a   
0,35% woda chlorkowo-sodowa
Terma XIV    
4,43% woda hipotermalna (27°C) bromkowa, jodkowa, borowa, siarczkowa
Terma XVI    
6,43% woda hipotermalna (33°C) bromkowo-jodkowo-żelazisto-borowa.

(Źródło: „Projekt zagospodarowania złóż wód leczniczych w Ciechocinku”  PPUH „Hydrogeo Ltd”, Wrocław 1995)

Solanka jest wykorzystywana do kąpieli leczniczych, której wpływ na organizm człowieka wiąże się z działaniem czynnika chemicznego, termicznego i hydrostatycznego. Przy odpowiednim stężeniu ta sama woda mineralna jest używana do inhalacji, indywidualnych lub zbiorowych oraz do irygacji. Źródło nr 19 dostarcza wodę o stężeniu 1,1%, która jest butelkowana jako woda mineralna „Krystynka”.

Wczasy wypoczynkowe

Wczasy dla Seniora w atrakcyjnych lokalizacjach w Polsce, nad morzem i w górach.

Turnusy rehabilitacyjne

Oferta pobytów w sanatoriach i ośrodkach rehabilitacyjnych dla Seniora.

Turnusy wielkanocne

Turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne na Wielkanoc dla Seniora.

Boże Narodzenie i Sylwester

Turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne na Boże Narodzenie i Sylwester dla Seniora.

CZYTAJ DALEJ

Polecane artykuły